0971 72 18 18    Hồng Bàng -Hải Phòng

Xác định cường độ nén không kiểm soát của đất dính

Cường độ nén không kiểm soát (q u ) là tải trọng trên một đơn vị diện tích mà tại đó mẫu vật hình trụ của đất dính kết rơi vào nén.

u = P / A

Trong đó P = tải trọng trục khi thất bại, A = diện tích đã sửa = , Ở đâu  là khu vực ban đầu của mẫu vật, = biến dạng trục = thay đổi chiều dài / chiều dài ban đầu.

Cường độ chịu cắt không thoát nước của đất bằng một nửa cường độ nén không kiểm soát,

độ bền cắt không thoát nước của đất

Xác định cường độ nén không kiểm soát của đất dính

Thiết bị kiểm tra

 1. Thiết bị nén không kiểm soát, chứng minh loại vòng
 2. Chứng minh vòng, công suất 1 kN, độ chính xác 1N.
 3. Đồng hồ quay số, độ chính xác 0,01 mm.
 4. Cân cân
 5. Lò nướng
 6. Đồng hồ bấm giờ
 7. Ống lấy mẫu
 8. Tách khuôn, đường kính 38mm, dài 76mm.
 9. Máy chiết mẫu
 10. Dao.
 11. Thước cặp Vernier
 12. Khuôn lớn.

Quy trình kiểm tra cường độ nén không kiểm soát

 1. Đặt mẫu đất lấy mẫu ở hàm lượng nước và mật độ mong muốn trong khuôn lớn.
 2. Đẩy ống lấy mẫu vào khuôn lớn và tháo ống lấy mẫu chứa đầy đất. Đối với các mẫu không bị xáo trộn, đẩy ống lấy mẫu vào mẫu đất sét.
 3. Làm bão hòa mẫu đất trong ống lấy mẫu bằng phương pháp thích hợp.
 4. Phủ nhẹ khuôn tách bằng một lớp mỡ mỏng. Cân khuôn.
 5. Đổ mẫu ra khỏi ống lấy mẫu vào khuôn tách, sử dụng dụng cụ chiết mẫu và dao.
 6. Cắt hai đầu của mẫu thử trong khuôn tách. Cân khuôn với mẫu thử.
 7. Lấy mẫu ra khỏi khuôn tách bằng cách tách khuôn thành hai phần.
 8. Đo chiều dài và đường kính của mẫu thử bằng thước cặp vernier.
 9. Đặt mẫu vào tấm dưới cùng của máy nén. Điều chỉnh tấm trên để tiếp xúc với mẫu thử.
 10. Điều chỉnh thước đo quay số và thước đo vòng chứng minh bằng không.
 11. Áp dụng tải nén để gây ra biến dạng dọc trục với tốc độ ½ đến 2% mỗi phút.
 12. Ghi lại số đọc của đồng hồ quay số và vòng đọc chứng minh cứ sau ba mươi giây lên đến 6%. Việc đọc có thể được thực hiện sau mỗi 60 giây cho một chủng từ 6%, 12% và cứ sau 2 phút hoặc hơn 12%.
 13. Tiếp tục thử nghiệm cho đến khi các bề mặt thất bại đã phát triển rõ ràng hoặc cho đến khi đạt được một biến dạng trục 20%.
 14. Đo góc giữa bề mặt thất bại và ngang, nếu có thể.
 15. Lấy mẫu từ vùng thất bại của mẫu thử để xác định hàm lượng nước.
Máy kiểm tra nén không xác định (Loại lò xo)

Hình: Máy kiểm tra nén không xác định (Loại lò xo)

Máy kiểm tra nén không xác định (Cung cấp loại vòng)

Hình: Máy kiểm tra nén không xác định (Cung cấp loại vòng)

Bảng dữ liệu cho thử nghiệm nén không kiểm soát

Chiều dài ban đầu của mẫu thử = =

Đường kính ban đầu của mẫu vật, = =

Khu vực ban đầu của mẫu vật, = =

Thể tích ban đầu của mẫu thử, = =

Khối lượng của khuôn tách trống =

Khối lượng khuôn chia + mẫu =

Khối lượng mẫu vật M =

Mật độ lớn, = =

Hàm lượng nước =

Mật độ khô = =

Khối lượng riêng của vật rắn, G =

Tỷ lệ trống, 

Mức độ bão hòa, 

Bảng - Kiểm tra nén không kiểm soát

Vẽ đường cong giữa ứng suất nén dưới dạng tọa độ và biến dạng trục là abscissa.

Vòng tròn của Mohr cho thử nghiệm nén không kiểm soát

Hình: Vòng tròn của Mohr cho Thử nghiệm nén không xác định

Kết quả kiểm tra:

Từ cốt truyện, cường độ nén không kiểm soát, = =

Sức chống cắt,  = =

>> Tham khảo: Kiểm tra đầm nén đất của Proctor – Thủ tục, Công cụ và Kết quả

Xác định cường độ nén không kiểm soát của đất dính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chuyển lên trên