0971 72 18 18    Hồng Bàng -Hải Phòng

Tiêu chuẩn lựa chọn nền móng trong xây dựng

Tiêu chí lựa chọn cho nền tảng cho các tòa nhà phụ thuộc vào hai yếu tố, tức là các yếu tố liên quan đến mặt đất điều kiện (đất) và các yếu tố liên quan đến tải trọng từ kết cấu. Hiệu suất của nền tảng được dựa trên giao diện giữa các tải trọng từ kết cấu và mặt đất hỗ trợ hoặc tầng. Bản chất và điều kiện của mỗi người trong số những thay đổi, vì vậy, việc lựa chọn nền tảng phù hợp trở nên cần thiết đối với các biến thể tùy theo hoàn cảnh.

nền tảng
Lựa chọn Foundation dựa trên Điều kiện mặt đất:

Điều kiện đất hoặc đất là cần thiết để xác định loại móng phù hợp. Đất trên đó các tòa nhà công nghiệp, thương mại hoặc dân cư có thể ổn định, mức độ và thành phần thống nhất, nhưng trong một số tình huống có thể khác.

Sau đây là các tiêu chí để lựa chọn nền tảng phù hợp dựa trên điều kiện đất đai:

  • Khi đất gần bề mặt có khả năng hỗ trợ tải trọng kết cấu, nền móng nông có thể được cung cấp.
  • Trong trường hợp mặt đất gần bề mặt không có khả năng hỗ trợ tải trọng kết cấu, các tầng cứng được tìm kiếm và trong một số trường hợp, nó có thể rất sâu, như trong trường hợp các tòa nhà nhiều tầng, nơi có tải trọng rất cao. Vì vậy, nền tảng sâu là phù hợp cho các trường hợp như vậy.
  • Sân đất có khả năng chịu lực thấp, vì vậy cần có nền móng sâu tại nơi đó, trong khi mặt đất ổn định đồng nhất cần nền móng tương đối nông.
  • Mức độ của mặt đất cũng ảnh hưởng đến việc lựa chọn nền tảng. Nếu mặt đất không được san bằng, và có độ dốc thì bước nền có thể được ưu tiên.

Lựa chọn nền tảng dựa trên Tải từ Tòa nhà:

Điều kiện tải tức là loại và cường độ của tải, phụ thuộc vào hình thức và loại công trình sẽ được xây dựng. Trong trường hợp xây dựng nhà thấp tầng với nhịp lớn, mức độ tải tương đối khiêm tốn, vì vậy nền tảng nông được ưu tiên trong trường hợp này. Trong khi tòa nhà cao tầng với nhịp ngắn có tải trọng cao. Do đó, nền tảng sâu là cần thiết trong những trường hợp như vậy. Nền tảng sâu được cung cấp bởi vì mặt đất ở độ sâu lớn hơn được nén chặt.

Trong trường hợp xây dựng khung cấu trúc nhiều tầng, trong đó tải trọng tập trung tại điểm áp dụng, việc sử dụng các miếng đệm và cọc là phổ biến. Trong đó, tải trọng của các tòa nhà được phân phối đồng đều, như từ các khối xây, các cọc không cần thiết.

>> Cọc khoan nhồi là gì? Tính toán khả năng chịu lực của cọc khoan nhồi

Tiêu chuẩn lựa chọn nền móng trong xây dựng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chuyển lên trên