0971 72 18 18    Hồng Bàng -Hải Phòng

Tài liệu tham khảo tiếng anh là gì. Nguyên tắc trích dẫn

Tài liệu tham khảo tiếng anh là gì

Tài liệu tham khảo: reference, consultation

Ví dụ (Example)

1) Theo sự tham khảo ý kiến tại Anh Quốc vào năm 1987, người ta phỏng đoán là “cuộc nội chiến” sẽ bùng nổ trong 70% gia đình ở Anh Quốc vào dịp Lễ Giáng sinh năm đó.

According to a 1987 survey in England, it was estimated that ‘civil war’ would break out in 70 percent of British homes during Christmas that year.

2) Chúng tôi sẽ ghi ông lại như một sự tham khảo.

We’re listing you as a reference.Đây là một sự tham khảo từ thiên nhiên.

You know, this is a conference inspired by nature.

3) Để cung cấp cho các bạn một sự tham khảo, Liên hợp quốc ước tính với nửa số tiền đó, khoảng 75 tỉ đô mỗi năm, chúng ta có thể giải quyết mọi vấn đề cơ bản trên thế giới.

And just to give you a sense of reference, the U.N. actually estimate that for half that amount, for about 75 billion dollars a year, we could solve all major basic problems in the world.

4) Để có được một bảng niên đại các sự kiện, hãy tham khảo sự hài hòa của bốn Sách Phúc Âm trong Sách Hướng Dẫn Thánh Thư.

For a full chronology of events, refer to the harmony of the four Gospels in the Bible Dictionary or the Guide to the Scriptures.

5) Kết quả của cuộc nghiên cứu rộng lớn đó được đăng trong tài liệu tham khảo Sự trợ giúp để hiểu Kinh Thánh (Aid to Bible Understanding).

The results of that extensive research were published in the reference work Aid to Bible Understanding.

6) Viết những câu thánh thư tham khảo sau đây trong nhật ký việc học thánh thư của các em, và sau đó viết những điều tóm lược ngắn gọn về điều Gia Cốp đã giảng dạy về Chúa Giê Su Ky Tô hoặc Sự Chuộc Tội trong mỗi câu tham khảo:

Write the following scripture references in your scripture study journal, and then write brief summaries of what Jacob taught about Jesus Christ or the Atonement in each reference:

7) Những chỉ dẫn ấy được các chuyên gia tâm lý đưa ra, và cũng phản ánh các nguyên tắc vượt thời gian trong cuốn sách cổ là Kinh Thánh, một kho tàng của sự khôn ngoan. Mời bạn tham khảo.

They are frequently cited by grief counselors, and they echo timeless principles found in an ancient book of wisdom, the Bible.

8) Và sự thật là… tôi đã tham khảo chúng để xây dựng nên nhà tù này.

AS A MATTER OF FACT, IT’S WHAT I USED AS A REFERENCE GUIDE IN DESIGNING THIS FACILITY.

9) Những phần tham khảo cho Sự Tiến Triển Cá Nhân có thể được tìm thấy trong các tài liệu giảng dạy của Hội Thiếu Nữ.

References to Personal Progress can be found in Young Women curriculum materials.

10) Nói về danh từ Hy Lạp cho chữ “nhịn nhục”, một sách tham khảo viết: “Sự nhịn nhục là tính có thể chịu đựng mọi sự, không phải chỉ với sự cam chịu, nhưng với hy vọng sáng ngời…

Concerning the Greek noun for “endurance,” one reference work says: “It is the spirit which can bear things, not simply with resignation, but with blazing hope . . .

11) Bạn cần hiểu biết về sự lựa chọn của mình và tham khảo ý kiến của mình với chuyên gia nhiều kinh nghiệm .

You ‘ll want to understand your choices and explore your feelings with an experienced professional .

Khái niệm Tài liệu tham khảo là gì

Tài liệu tham khảo là một khái cạnh vô cùng quan trọng để xây dựng và phát triển các mục “Hồi cứu y văn” hay “Tổng quan tài liệu” để xác định vấn đề mà các tác giả trước đó người ta đã thực hiên như thế nào, họ có nêu lên các điểm tồn tại, các hạn chế của đề tài cũng như các khoảng trống mà các tác giả chưa nghiên cứu hoặc chỉ mới nghiên cứu thí điểm (pilot study) mà thôi.

Đồng thời, tài liệu tham khảo sẽ là phần minh chứng cho các lập luận và bàn luận trong các nghiên cứu có cơ sở khoa học với nghiên cứu mà bản thân mình hoặc cả nhóm nghiên cứu đang thực hiện. Hiện có nhiều tác giả đề cập đến các cách viết tài liệu tham khảo, nhân đây chúng tôi xin tổng hợp và chia sẻ một số điểm cần lưu ý khi viết tài liệu tham khảo nhằm tránh đưa ra thông tin của tài liệu tham khảo quá nhiều hoặc tài liệu tham khảo quá sơ sài

Không nghiêm túc trong nghiên cứu cũng như không có nhiều bằng chứng dẫn liệu để bài báo, công trình nghiên cứu, luận văn, luận án, tiểu luận của minh thêm phần sâu sắc, chặt chẽ về mặt khoa học, cũng như không nhất thiết phải đưa quá nhiều tài liệu tham khảo không cần thiết, không liên quan đến lĩnh vực mà chúng ta đang nghiên cứu, hay các tài liệu tham khảo bằng tiếng nước ngoài mà tiếng đó chúng ta thường không hoặc chưa đọc hiểu thấu đáo được (tiếng Đức, tiếng Pháp hay tiếng Trung, tiếng Nhật),…

Tài liệu tham khảo bao gồm các tài liệu được trích dẫn, sử dụng và đề cập trong luận văn, luận án, khóa luận, bài báo. Trích dẫn tham khảo có ý nghĩa quan trọng đối với báo cáo nghiên cứu khoa học (làm tăng giá trị đề tài nghiên cứu nhờ có đối chiếu, tham khảo, so sánh,… với các nguồn tài liệu từ bên ngoài, thể hiện rõ nguồn gốc các thông tin thu thập được)

Với người viết báo cáo (phát triển năng lực nghiên cứu: nhờ quá trình tìm kiếm và chọn lọc những thông tin có chất lượng, giúp làm tăng khả nặng tự học, tự tìm kiếm thông tin và khai thác thông tin; bồi dưỡng ý thức đạo đức nghề nghiệp, tránh hành động đạo văn…). Có hai cách trích dẫn phổ biến nhất là trích dẫn theo “tên tác giả – năm” (hệ thống Havard) và trích dẫn theo chữ số (hệ thống Vancouver) là cách hiện đang được Bộ Giáo dục và  Đào tạo Việt Nam lựa chọn.

Xem thêm: Biện pháp thi công tiếng anh là gì. Từ vựng xây dựng

Các hình thức và nguyên tắc trích dẫn tài liệu tham khảo

– Trích dẫn trực tiếp: là trích dẫn nguyên văn một phần câu, một câu, một đoạn văn, hình ảnh, sơ đồ, quy trình,… của bản gốc vào bài viết. Trích dẫn nguyên văn phải bảo đảm đúng chính xác từng câu, từng chữ, từng dấu câu được sử dụng trong bản gốc được trích dẫn. “Phần trích dẫn được đặt trong ngoặc kép”, [số TLTK] đặt trong ngoặc vuông. Không nên dùng quá nhiều cách trích dẫn này vì bài viết sẽ nặng nề và đơn điệu.

– Trích dẫn gián tiếp:là sử dụng ý tưởng, kết quả, hoặc ý của một vấn đề để diễn tả lại theo cách viết của mình nhưng phải đảm bảo đúng nội dung của bản gốc. Đây là cách trích dẫn được khuyến khích sử dụng trong nghiên cứu khoa học.Khi trích dẫn theo cách này cần cẩn trọng và chính xác để tránh diễn dịch sai, đảm bảo trung thành với nội dung bài gốc.

– Trích dẫn thứ cấp: là khi người viết muốn trích dẫn một thông tin qua trích dẫn trong một tài liệu của tác giả khác. Ví dụ khi người viết muốn trích dẫn một thông tin có nguồn gốc từ tác giả A, nhưng không tìm được trực tiếp bản gốc tác giả A mà thông qua một tài liệu của tác giả B. Khi trích dẫn theo cách này không liệt kê tài liệu trích dẫn của tác giả A trong danh mục tài liệu tham khảo. Một tài liệu có yêu cầu khoa học càng cao thì càng hạn chế trích dẫn thứ cấp mà phải tiếp cận càng nhiều tài liệu gốc càng tốt.

Mục đích của viết tài liệu tham khảo trong một bài báo khoa học là để xác định tất cả những dữ kiện trình bày. Đó là một nguyên tắc nền tảng của lập luận khoa học. Ví dụ câu sau phải được tiếp nối bằng một tài liệu tham khảo “bệnh giun lươn chiếm vị trí thứ 5 trong số các bệnh giun sán trên thế giới và có khoảng 35 triệu cá thể mắc”. Tài liệu tham khảo cho phép người đọc kiểm tra hiện tượng này và để tìm hiểu sâu hơn các chi tiết nếu muốn biết ví dụ như xem phương pháp nào cho phép rút ra kết luận như vậy.

Cần tránh tham khảo các tài liệu nào?

Các tài liệu phải cho phép người đọc có thể tìm thấy. Tất cả tài liệu không thoả mãn điều kiện này thì không nên trích dẫn. Nên tránh tham khảo các luận án. Nó sẽ khó có thể tìm được với những ai không sống ở tại thành phố có trường đại học nơi luận án được trình bày. Với các người đọc nước ngoài thì lại càng khó hơn. Vì lý do đó, có những tạp chí khoa học không chấp nhận trích dẫn luận án trong tài liệu tham khảo.

Cũng như vậy, các bản tóm tắt Hội nghị khoa học đăng trong các ấn phẩm định kỳ cũng phải tránh. Một số tạp chí trong phần yêu cầu với độc giả ghi rõ yêu cầu không trích dẫn các tài liệu đó (7). Các bản tóm tắt Hội nghị thường khó tìm, trừ những khi được xuất bản phụ vào các tạp chí định kỳ. Ví dụ, tóm tắt của các hội nghị khối Pháp ngữ về bệnh lý gan tiêu hoá được đăng trong tạp chí Gastroenterologie Clinique et Biologique.

Một lý do khác chống lại việc trích dẫn các tóm tắt: Các tóm tắt không phải bao giờ cũng được kiểm tra bởi hội đồng thẩm định như với một bài báo và rất nhiều tóm tắt chứa đựng các kết quả không bao giờ được công bố. Một nghiên cứu trên máy tính từ các ngân hàng dữ liệu cho thấy trong 276 tóm tắt về tim mạch học chọn ngẫu nhiên từ ba hội nghị năm 1976

(American Federation for Clinical Research, American Society for Clinical Investigation, Association of American Physisian), 139 bài (50,4%) đã không được xuất bản dưới dạng bài báo trong các tạp chí có hội đồng thẩm định sau khi Hội nghị diễn ra 37 đến 43 tháng. Vì những lý do tương tự, các tài liệu tham khảo là các bức thư, thường không phải bao giờ cũng qua hội đồng thẩm định cũng nên tránh không nên trích dẫn.

Các tài liệu tham khảo từ mối liên hệ cá nhân cũng phải tránh vì người đọc sẽ không thể tự tham khảo được. Nó chỉ có thể được chấp nhận bởi ban biên tập của một tạp chí khi tác giả gửi kèm theo bài báo một lá thư của người được trích dẫn xác nhận chính xác những gì tác giả bài báo trích dẫn và chấp nhận được trích dẫn. Đưa tên tác giả, tiếp theo ghi “thông tin cá nhân” đặt trong ngoặc kép ở trong bài báo mà không xếp vào phần danh mục tài liệu tham khảo.

Những tài liệu tham khảo từ những bài báo ghi là “đang đăng báo” cần phải tránh. Việc sử dụng dạng viết này chỉ ra rằng tác giả có thể xác định sự chấp nhận nghiễm nhiên bài báo trích dẫn “đang in”. Loại tài liệu tham khảo này bắt độc giả khi muốn đọc bài nguyên thuỷ phải thực hiện việc tìm kiếm trong nhiều số hay tập liền nhau của tạp chí để tìm ra bài đã trích dẫn dạng “đang in”.

Xem thêm: Dự án nhà khách nghiệp vụ cục 12

Tài liệu tham khảo tiếng anh là gì. Nguyên tắc trích dẫn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chuyển lên trên