Blog

Tính thấm của đất bằng Permeameter liên tục – Mục tiêu & thủ tục

Kiểm tra tính thấm đầu không đổi Thử nghiệm tính thấm đầu không đổi là một thí nghiệm trong phòng thí nghiệm được thực hiện để xác định tính thấm của đất. Các loại đất phù hợp cho thử nghiệm này là cát và sỏi. Các loại đất có hàm lượng phù sa không thể được kiểm […]

Xác định cường độ nén không kiểm soát của đất dính

Cường độ nén không kiểm soát (q u ) là tải trọng trên một đơn vị diện tích mà tại đó mẫu vật hình trụ của đất dính kết rơi vào nén. q u = P / A Trong đó P = tải trọng trục khi thất bại, A = diện tích đã sửa = , Ở đâu  là khu vực […]

Kiểm tra đầm nén đất của Proctor – Thủ tục, Công cụ và Kết quả

Kiểm tra độ nén của đất được thực hiện bằng thử nghiệm của Proctor để hiểu đặc điểm đầm nén của các loại đất khác nhau với sự thay đổi về độ ẩm. Nén chặt đất là độ ẩm tối ưu mà tại đó một loại đất nhất định trở nên đậm đặc nhất và đạt […]

Phân loại đất khác nhau cho mục đích kỹ thuật

Các hệ thống phân loại được sử dụng để nhóm các loại đất theo thứ tự hiệu suất của chúng theo các điều kiện vật lý nhất định. Các loại đất được nhóm theo thứ tự hiệu suất cho một tập hợp các điều kiện vật lý sẽ không nhất thiết phải có cùng thứ tự […]

Thử nghiệm cắt ba trục trên đất – Thủ tục, Ưu điểm

Kiểm tra độ bền cắt ba trục trên đất đo các tính chất cơ học của đất. Trong thử nghiệm này, mẫu đất phải chịu ứng suất, do đó ứng suất dẫn theo một hướng sẽ khác nhau theo hướng vuông góc. Các đặc tính vật chất của đất như kháng cắt, sự gắn kết và sự […]

Nguyên nhân gây ra lỗi nền móng trong các tòa nhà là gì?

Nguyên nhân thất bại nền móng trong các tòa nhà Thất bại nền tảng trong một tòa nhà có thể được quy cho một số điều. Thất bại phổ biến nhất là do sự di chuyển của đất mở rộng và rất dẻo bên dưới các phần khác nhau của móng móng. Chuyển động này của […]

Chân thăng bằng và chân đúc

Chân cân bằng và Cantilever Một vị thế cân bằng mà cũng được gọi là móng dây đeo bao gồm hai móng riêng biệt nối với nhau bằng một chùm dây đeo. Bước chân cân bằng là bắt buộc trong đó một trong những bước chân có không gian hạn chế cho ổ trục, hoặc nếu […]

Kiểm tra tải trọng trên cọc – Phương pháp kiểm tra tải trọng cọc

Thử tải trên cọc được tiến hành sau khi hoàn thành 28 ngày sau khi đúc cọc. Hai loại thử nghiệm là thử nghiệm ban đầu và thử nghiệm thông thường, đối với từng loại tải viz. kéo dọc, ngang (bên) kéo ra, được thực hiện trên cọc. Thử tải ban đầu trên cọc Thử nghiệm này được thực […]

Khiếm khuyết cấu trúc nền móng ở giai đoạn xây dựng

Khiếm khuyết cấu trúc xảy ra trong nền móng ở giai đoạn xây dựng. Có thể có nhiều nguyên nhân cho những khiếm khuyết này. Các lĩnh vực vấn đề, ảnh hưởng trong nền tảng và khiếm khuyết trong cấu trúc do những nguyên nhân được trình bày ở đây. Các khu vực có vấn đề  Hiệu […]

Tiêu chuẩn lựa chọn nền móng trong xây dựng

Tiêu chí lựa chọn cho nền tảng cho các tòa nhà phụ thuộc vào hai yếu tố, tức là các yếu tố liên quan đến mặt đất điều kiện (đất) và các yếu tố liên quan đến tải trọng từ kết cấu. Hiệu suất của nền tảng được dựa trên giao diện giữa các tải trọng […]

Chuyển lên trên